Παραβολές και Ποιήματα

 Παραβολές και Ποιήματα

Οι Παραβολές και τα Ποιήματα του Κρισναμούρτι, ανήκουν στην κατηγορία των λίγων κειμένων του που έχουν γραφτεί από τον ίδιο και δεν είναιαπομαγνητοφωνήσεις ομιλιών ή συζητήσεών του. Όπως και τα ημερολόγια του, έτσι και οι παραβολές και τα ποιήματά του άρχισαν να γράφονται ξαφνικά και σταμάτησαν το ίδιο ξαφνικά. Αντίθετα, όμως, με τα ημερολόγια που παρουσιάστηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, οι παραβολές και τα ποιήματα γράφτηκαν σε ένα διάστημα οκτώ χρόνων, από το 1923 (όταν ήταν 28 χρονών) έως το 1931. Από τότε ο Κρισναμούρτι δεν ξαναέγραψε ποτέ του ποίηση.

Πέρα, από κάθε φιλολογική και ιστορική τοποθέτηση των παραβολών και των ποιημάτων του Κρισναμούρτι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι στο βιβλίο «ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» περιέχονται συμπυκνωμένα όλα όσα είπε στα υπόλοιπα πενήντα πέντε χρόνια που έζησε, και ότι είναι μία «μυστική πόρτα» που οδηγεί κατ' ευθείαν σε όσα υπονοούνται πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποιεί σ' όλη τη διδασκαλία του, δηλαδή στην πηγή της. Και η «πόρτα» αυτή βρίσκεται μέσα στην καρδιά του καθένα. Και στην καρδιά είναι που απευθύνονται οι Παραβολές και τα Ποιήματα του Κρισναμούρτι.

Επιστροφή

“ „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.