Το πέταγμα του αετού

Το πέταγμα του αετού

Ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι παρμένος από μία φράση του Κρισναμούρτι που υπάρχει σε μία από τις ομιλίες που περιέχονται εδώ και που την είπε για να δείξει ότι η έρευνα που γίνεται μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση θα πρέπει να γίνεται έτσι που να μην αφήνει κανένα σημάδι -πίκρα, οργή, λύπη, αντίσταση, χαρά, αλλαζονεία και λοιπά- ακριβώς όπως κι ο αετός πετώντας δεν αφήνει κανένα σημάδι πίσω του.

Επιστροφή

“ „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.