Η εκπαίδευση και η σημασία της ζωής

Η εκπαίδευση και η σημασία της ζωής

Εδώ ο Κρισναμούρτι επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που δεν έχει ως αποτέλεσμα μια βαθιά ενοποίηση της σκέψης, του αισθήματος και της συμπεριφοράς τού ανθρώπου, δεν είναι πραγματική εκπαίδευση. Επισημαίνει ότι πολλοί σύγχρονοι τρόποι διδασκαλίας εξαίρουν τη δουλική υποταγή στις μαζικές αξίες και θεοποιούν την τεχνολογία. 'Ολο το βιβλίο είναι είναι μια βαθιά έρευνα στη σπουδαιότητα της σωστής εκπαίδευσης.

Επιστροφή

“ „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.