Γράμματα σε μια νεαρή φίλη

Γράμματα σε μια νεαρή φίλη

Τα δεκατρία γράμματα του Κρισναμούρτι σε μία νεαρή φίλη του που περιέχονται σ' αυτό το βιβλίο, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ύστερα από το θάνατό του, το 1986. Δίνουν με ένα μοναδικό τρόπο, συμπυκνωμένη, ολόκληρη τη φιλοσοφία του, φιλτραρισμένη μέσα από τη φιλία που ένιωθε για την παραλήπτρια των γραμμάτων.

Back

“ Why do you want to read others' books when there is the book of yourself? „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.