Η λογική της σκέψης

Τεχνολογικά, στο γραφείο, όταν μαγειρεύεις, όταν πλένεις πιάτα, η γνώση πρέπει να λειτουργεί τέλεια. Υπάρχει η λογική της χρήσης της σκέψης στην πράξη, κάνοντας κάτι. Αλλά η σκέψη γίνεται και εντελώς παράλογη όταν συντηρεί την ευχαρίστηση ή τον φόβο.

Επιστροφή

“ Στην υποταγή υπάρχει πάντα ο φόβος και ο φόβος θολώνει το μυαλό. „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.