Γράμματα στα σχολεία

Γράμματα στα σχολεία

Κι αυτό το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία των λίγων βιβλίων που έχουν γραφτεί από το ίδιο το χέρι του Κρισναμούρτι. Είναι γράμματα που τα έστελνε από τα διάφορα μέρη του κόσμου όπου βρισκόταν και απευθύνονται στους δάσκαλους, στους γονείς και στους μαθητές των σχολείων που είχε ιδρύσει ο ίδιος -και που υπάρχουν ακόμα.

Επιστροφή

“ Ο ομιλητής είναι εντελώς ασήμαντος - είναι σαν ένα οποιοδήποτε εργαλείο, σαν ένα τηλέφωνο „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.