Εις Εαυτόν

Εις Εαυτόν

Αυτό είναι το τελευταίο ημερολόγιο του Κρισναμούρτι που το υπαγόρευσε σε ένα κασετόφωνο. Όλες οι υπαγορεύσεις, εκτός από μία, έχουν γίνει στο σπίτι του στο Όχαϊ. Σ' αυτά τα κομμάτια ο αναγνώστης μοιάζει να έρχεται πολύ κοντά στον Κρισναμούρτι, ενώ μερικές φορές είναι σαν να βρίσκεται μέσα στην ίδια τη συνείδησή του. Σε όλο το βιβλίο αντανακλάται η ουσία της φιλοσοφίας του μαζί με το ποιητικό πλησίασμα της φυσικής ομορφιάς που τον περιβάλλει.

Επιστροφή

“ „
© 2013 Krishnamurti Library of Athens, all rights reserved.